تو برو عقب،تو دست نزن
وقتی کودک کثیف کاری کرد
یا چیزی را شکست
نگویید:
تو برو عقب،تو دست نزن
نیازی نیست شما کاری بکنی.
دست نزن، بدتر میشه
دست بزنی، دستت را می‌بره
"غرغر، داد و فریاد، سرزنش ممنوع"

بگویید:
برو جارو بیار، کمک کن جمعش کنیم
برو دستمال بیار، خشکش کنیم
دمپایی بپوش، پات زخمی نشه

وقتی در تمیز کردن محل، کودک کمک و همکاری کند، یاد می‌گیرد مسئولیت کارش را بپذیرد.
نظم و نحوه تمیز کردن را می‌آموزد.
کمتر تحقیر می‌شود.همکاری و کمک را می‌آموزدتاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:18 | نويسنده : فاطمه |
× بستن تبليغات
× بستن تبليغات