آرزوهای ما نيامده اند.


کودکان برای كامل كردن زندگی ما به دنیا نيامده اند.

آنها براي جبران نقصها و برآوردن آرزوهای ما نيامده اند.


آنها برای اينكه ما را به بزرگی و شهرت و افتخار برسانند، نيامده اند.

آنها انسانهایی مستقل از ما هستند که از قضا، قرار است مدتی زندگيشان را در كنار ما و با ما بگذرانند.تاريخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | 19:18 | نويسنده : فاطمه |
× بستن تبليغات
× بستن تبليغات